• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Disclaimer

Sharona van der Waarden – DesignClaud, hierna te noemen DesignClaud, verleent u hierbij toegang tot www.designclaudshop.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

DesignClaud behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DesignClaud.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DesignClaud, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Beperkte aansprakelijkheid
DesignClaud spant zich in om de inhoud van www.designclaudshop.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.designclaudshop.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DesignClaud.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten opwww.designclaudshop.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met DesignClaud. Voor op www.designclaudshop.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan DesignClaud nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.