• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Acties & kortingen

Kerstvakantie 15% korting (geldig vanaf 25 dec 2021 t/m 2 jan 2022)

 • 15% korting op alles (behalve de cadeaubonnen)

I. Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de Kerstvakantie actie (hierna: de “Actie") van DesignClaudShop.com (hierna: "DesignClaud"). DesignClaud is gevestigd op Dreef 23 te Haaften.
 2. DesignClaud is een merknaam.
 3. De Actie heeft als doel de klanten gedurende deze periode 15% korting te verstrekken op ons assortiment.
 4. De Actie wordt gehouden vanaf 25 december 2021 t/m 2 januari 2022.
 5. DesignClaud behoudt zich het recht voor ten allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de Voorwaarden zal op de website van DesignClaud worden geplaatst, voorzien van een datum.

 

II. Deelname

 1. Deelnemer aan de Actie is eenieder die de 15% kortingscode gebruikt.
 2. Deelname aan de Actie houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze Voorwaarden.
 3. Deelname aan de Actie staat open voor eenieder, uitgezonderd eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 4. Niet-consumenten zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. Onder niet-consumenten vallen in ieder geval handelaren en wederverkopers van DesignClaud producten.
 5. Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk op 2 januari 2022 af te rekenen.
 6. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of onrechtmatige deelname (bijvoorbeeld door wederverkopers) behoudt DesignClaud zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.

 

III.  Spelregels

 1. De kortingscode kan zo vaak gebruikt worden als men zelf wilt. 
 2. De 15% korting geldt niet met terugwerkende kracht. 
 3. De 15% korting geldt op alle artikelen, m.u.v. de cadeaubonnen.
 4. De 15% korting geldt niet in combinatie met andere kortingen of acties.

 

IV. Aansprakelijkheid

 1. DesignClaud is niet aansprakelijk voor druk- of zetfouten in de communicatie omtrent de Actie of schade als gevolg van beëindiging of wijziging van de Actie.

 

V. Slotbepalingen

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan DesignClaud.
 2. Op deze Actie is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter worden voorgelegd.