• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Acties

Kerst korting 2018

 • 15% korting op alle posters (óók incl. fotolijst)
 • 15% korting op kerstkaarten en andere ansichtkaarten
 • 15% korting op onze budget fotolijsten (niet geldig op onze andere fotolijsten)
 • 15% korting op de poster hangers
 • 15% korting op alle stationery
 • 15% korting op tipi tenten

I. Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de Kerst Korting actie (hierna: de “Actie") van DesignClaudShop.com (hierna: "DesignClaud"). DesignClaud is gevestigd op Dreef 23 te Haaften.
 2. DesignClaud is een merknaam.
 3. De Actie heeft als doel de klanten gedurende de maand december 15% korting te verstrekken op een deel van ons assortiment.
 4. De Actie wordt gehouden vanaf 5 december t/m 31 december 2018.
 5. DesignClaud behoudt zich het recht voor ten allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de Voorwaarden zal op de website van DesignClaud worden geplaatst, voorzien van een datum.

 

II. Deelname

 1. Deelnemer aan de Actie is eenieder die de 15% kortingscode gebruikt.
 2. Deelname aan de Actie houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze Voorwaarden.
 3. Deelname aan de Actie staat open voor eenieder, uitgezonderd eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 4. Niet-consumenten zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. Onder niet-consumenten vallen in ieder geval handelaren en wederverkopers van DesignClaud producten.
 5. Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk op 31 december 2018 met de kortingscode af te rekenen.
 6. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of onrechtmatige deelname (bijvoorbeeld door wederverkopers) behoudt DesignClaud zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.

 

III.  Spelregels

 1. De kortingscode kan zo vaak gebruikt worden als men zelf wilt. 
 2. Een klant die de kortingscode is vergeten te gebruiken tijdens een bestelling is zelf verantwoordelijk voor het annuleren van de bestelling en het plaatsen van een nieuwe bestelling mét kortingscode.
 3. De 15% korting geldt niet met terugwerkende kracht.
 4. De 15% korting geldt op alle artikelen, m.u.v. onze fotolijsten categorie (let op, budget fotolijsten doen wel mee) en de Super Sale.
 5. De 15% korting geldt niet in combinatie met andere kortingen of acties.

 

IV. Aansprakelijkheid

 1. DesignClaud is niet aansprakelijk voor druk- of zetfouten in de communicatie omtrent de Actie of schade als gevolg van beëindiging of wijziging van de Actie.

 

V. Slotbepalingen

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan DesignClaud.
 2. Op deze Actie is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter worden voorgelegd.